Nasza specjalność to projekty z zakresu:
  • e-zdrowia oraz psychologii i psychiatrii
  • e-learningu i glottodydaktyki
  • technologii asystujących
Oferujemy pomoc na etapie planowania, pozyskiwania dofinansowania jak i realizacji oraz na etapie kontroli projektu (na zakończenie oraz w okresie trwałości).

Wybrane projekty

Specjalizujemy się w e-learningu, e-biznesie i dotacjach unijnych, ale działamy też w wielu innych obszarach, np.: systemy eksperckie i sztuczna inteligencja, psychologia, tłumaczenia, nagrania audiowizualne, doradztwo w zakresie dużych inwestycji deweloperskich, technologie asystujące dla osób niepełnosprawnych, tworzenie aplikacji internetowych, e-zdrowie, zarządzanie projektami.

Nie świadczymy usług dla klientów indywidualnych, nie prowadzimy tradycyjnych kursów językowych, nie naprawiamy komputerów - świadczymy wyłącznie wyspecjalizowane usługi, prowadzimy własne projekty lub pomagamy założyć własny biznes korzystając z dotacji i pomocy doświadczonych inwestorów.