Akmeo to wspólna marka grupy podmiotów związanych z ich właścicielem Marcelim Kubik. Są to m.in. firmy Akmeo Marceli Kubik, Akmeo sp. z o.o., Invitia sp. z o.o., LangSoft sp. z o.o. Jako firma specjalizujemy się w realizacji projektów z zakresu e-biznesu, doradztwie, zarządzaniu oraz prowadzeniu projektów unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wybrane projekty

Akmeo to firma internetowa, zajmująca się e-biznesem, e-learningiem, funduszami unijnymi oraz doradztwem gospodarczym.

Kilka lat temu przenieśliśmy się z Warszawy nad morze, ale centrum interesów to wciąż Warszawa, Poznań oraz Katowice, gdzie mamy kluczowych współpracowników. Dzięki internetowi pracujemy niemal tak, jak byśmy byli w jednym biurze, chociaż jest to biuro wirtualne - nie wynajmujemy powierzchni biurowej, jesteśmy w końcu firmą internetową.

Zajmujemy się głównie zarządzaniem i organizacją procesów, szczególnie z zakresu projektów unijnych. Usługi, takie jak IT, najczęściej outsourcujemy, stąd niewielkie zatrudnienie - pracownicy odpowiedzialni za projekty kierują pracą podwykonawców.

Dzięki zdobytej przez lata renomie i osiągniętym sukcesom, nie musimy agresywnie szukać klientów, możemy za to dbać o pracowników, którzy doceniają świetną atmosferę, możliwości rozwoju i atrakcyjne wynagrodzenia.